Acompaniament PsihoTerapeutic

apt

 Scopul programului APT

Prin acest proiect, ne-am propus facilitarea accesului la servicii de consiliere psihologică şi psihoterapie pentru persoane din diverse categorii sociale importante şi dezavantajate, în condiţii care permit consilierilor şi psihoterapeuţilor să îşi desfăşoare activitatea într-un mod sustenabil.

Resurse umane

Beneficiari ai serviciilor psihologice: cadre didactice și personal medical din sistemul de stat, părinţi singuri, copii şi adolescenţi proveniți din orfelinat, persoane cu dizabilităţi, familii în care un membru are diagnostic medical (fie sau nu de natură psihiatrică), tineri șomeri, persoane sau familii pentru care venitul pe membru de familie este mai mic decât salariul minim pe economie, precum și persoane sau familii care trec prin boală cronică, dezastru natural sau stres post-traumatic.

Donatorii / sponsorii: Oricine consideră că inițiativa noastră merită susținută poate să își aducă propria contribuție prin donații sau sponsorizări, regulate sau ocazionale. Dacă doriți să sprijiniți financiar participarea unei anumite persoane sau familii la serviciul de terapie, trebuie să știți că un astfel de gest chiar dacă este binevoitor poate avea un impact nefast asupra procesului de psihoterapie, motiv pentru care Asociația Pro Psiho preia intermedierea spre a asigura caracterul caritabil al gestului și a preveni conflictele de interese. Luați legătura cu noi pentru detalii despre procedură.

Furnizorii de servicii psihologice: sunt psihoterapeuţi şi consilieri acreditaţi care rezonează cu valorile asociaţiei noastre şi care contribuie la îndeplinirea scopului ei în mod activ, acceptând să presteze serviciul psihologic la un preț minim grupurilor noastre țintă. Profesioniştii cu care colaborăm în acest program sunt acreditaţi ca psihoterapeuţi sau consilieri şi îşi desfăşoară activitatea conform cu standardele cerute de lege şi de către asociaţiile profesionale relevante. Prin cercetarea pe care o derulăm pe tot parcursul programului, urmărim să îmbunătăţim în mod continuu calitatea lui, precum şi să contribuim la dezvoltarea psihologiei ca ştiinţă şi a aplicaţiilor ei în domeniul clinic în România.

Procedură

Dacă doriţi să apelaţi la servicii de suport psihologic, veniturile dumneavoastră nu pot acoperi complet costurile acestora şi considerați că faceţi parte din grupurile ţintă ale acestui program, vă invităm să contactaţi unul dintre profesioniştii prezentaţi în pagina cabinetelor cu care colaborăm sau să trimiteți un e-mail la contact@asociatiapropsiho.ro solicitând detalii privitoare la aplicație și condițiile de participare în program. Unul dintre voluntarii noștri vă va ajuta cu aplicația sau cu găsirea unui psiholog experimentat în tipul de problemă cu care vă confruntați.

În funcţie de nevoile dumneavoastră şi de suma cu care puteţi contribui la plata serviciilor, veţi contracta cu terapeutul ales numărul de şedinţe în care este posibil să lucrați împreună la prețul respectiv. Suma maximă pe care terapeutul o poate primi de la asociaţie pentru munca desfăşurată cu un beneficiar (persoană sau familie) este momentan 480 lei. Vă încurajăm să contribuiţi pe cât de mult puteţi la acoperirea costurilor serviciilor de care beneficiaţi, astfel încât să puteţi participa la un număr cât mai mare de şedinţe subvenționate, de-a lungul timpului. Dacă întrerupeți procesul sau începeți să puteți plăti suma minimă pe care o acceptă terapeutul dvs, pentru restul de subvenție rămai mai puteți apela Pro Psiho mai târziu, dacă mai coincid vreodată perioadele dvs de impas financiar cu cele în care vreți să beneficiați de psihoterapie. Un beneficiar care s-a bucurat de întreaga subvenție, nu mai este eligibil pe viitor.

Pentru a vă putea aproba înscrierea ca beneficiar al acestui program, este necesar să aplicați, trimițându-ne următoarele documente:

 1. o copie după buletinul sau cartea de identitate;
 2. o cerere scrisă cuprinzând motivaţia şi intenţia dumneavoastră de a beneficia de subvenţia pentru serviciile de suport psihologic;
 3. unul dintre următoarele documente care atestă apartenența dvs la unul dintre grupurile noastre țintă:
  • declaraţie pe propria răspundere privind venitul lunar pe membru de familie;
  • pentru cadrele didactice şi medicale din sistemul de stat: adeverinţă de angajat;
  • pentru şomeri sau persoane fără loc de muncă: carnetul de şomer sau adeverinţă de la organele financiare teritoriale cu veniturile proprii sau cu veniturile realizate din prestarea unor activităţi autorizate;
  • pentru persoane cu dizabilităţi: certificat de handicap;
  • pentru persoane cu boli cronice sau terminale: copia fişei de diagnostic de la medicul specialist;
  • pentru părinți singuri: declarație pe propria răspundere menționând componența familiei;
  • pentru alte situaţii, neprevăzute în această listă, este posibil să vă solicităm un alt tip de document.

Argument

În prezent, sistemul de sănătate din România acoperă doar într-o măsură insuficientă nevoia de prevenţie şi intervenţie pentru suferinţele și problemele de natură psihologică sau relațională, iar sistemul de educaţie rareori adresează învăţarea competenţelor de relaţionare, atât de necesare pentru sănătatea psihică a individului şi pentru sănătatea relaţională a familiilor, a organizaţiilor şi a comunităţilor. Consilierea psihologică şi psihoterapia sunt serviciile care pot răspunde cu succes acestor nevoi. Însă ele sunt adesea inaccesibile.

Costurile serviciilor de psihologie rezultă din nevoia psihologilor de formare inițială și de parcurs, terapie personală și supervizare, pentru menținerea și creșterea standardului de calitate al muncii lor, cu atât mai mult cu cât lucreaza cu cazuri complicate suplimentar de probleme socio-economice și de autosustenabilitate. Aceste costuri sunt adesea în discrepanță crescută cu posibilitățile financiare a diverselor categorii sociale importante și care ar beneficia semnificativ de pe urma acestor servicii. Spre exemplu: pentru cadrele didactice, care au venituri prea mici în raport cu cerințele muncii pe care o prestează, costurile serviciilor de psihoterapie, consiliere psihologică și dezvoltare de competențe relaţionale nu ar trebui să constituie un impediment, mai ales când cadrul didactic își conștientizează nevoia de suport psihologic și caută activ acest tip de ajutor. Un alt exemplu îl constituie familiile care se confruntă cu boala cronică sau terminală a unuia dintre membri. În cazul lor, problemele medicale sau psihiatrice reprezintă deja un stresor financiar, fizic și psihologic semnificativ, iar programul nostru caută a diminua impactul unui stres suplimentar generat de costurile serviciului de suport psihoterapeutic accesat de o astfel de familie. În general, persoanele sau familiile cu venituri prea mici sau chiar fără venituri, dar cu putere de muncă, pot regăsi în terapie sau consiliere psihologică motivația și energia de-a-și crește propria autonomie și sustenabilitate, cu condiția să își permită un număr minim de ședințe inițiale de suport psihologic.

Conform unui studiu realizat de Colegiul Psihologilor în 2013, mai mult de jumătate (59%) dintre locuitorii României nu îşi permiteau să plătească mai mult 70 lei pentru o şedinţă de psihoterapie; suma maximă era de 50 lei pentru aproximativ o treime dintre aceştia (23,2% din total). În majoritatea cazurilor, psihoterapeuţii nu pot practica tarife atât de joase, din cauza investiţiilor mari necesare pentru a profesa în acest domeniu şi a costurilor continue necesare pentru specializarea şi mentenanţa instrumentului de lucru (propria persoană) pe tot parcursul vieţii. O ședință de terapie ar trebui să coste aproximativ echivalentul a 20-40 de euro în condițiile pieței din Europa de Est, ceea ce ar însemna o investiție lunară de 80-160 de euro pentru o persoană sau familie care benficiază de acest serviciu pe o anumită perioadă, cu frecvență săptămânală. În astfel de condiții, un terapeut trebuie să consulte 10-15 clienți pe lună, în 40 de ședințe, pentru a putea acoperi supervizarea, terapia și formarea continuă din luna respectivă, chiria pe cabinet și dările către stat, pentru a rămâne cu un salariu minim spre mediu pe lună.