Strategie

Misiune

Misiunea asociaţiei noastre este valorificarea potenţialului uman de a se auto-organiza şi dezvolta, într-un mod responsabil faţă de individ, comunitate şi societate.

Viziune

Căutăm să contribuim la construirea de noi fundamente pentru o societate sănătoasă din punct de vedere psiho-social, formată din persoane conştiente de propriile nevoi, de rolul lor ca parte a unor sisteme mai cuprinzătoare, de necesitatea auto-actualizării şi a dialogului autentic interpersonal şi intercultural.

Scop

Scopul pe care îl urmărim este promovarea sănătăţii mintale în România, la nivel individual, la nivel familial şi la nivel de comunitate.

Valori

Valorile pe care le promovăm şi după care ne orientăm sunt:
– demnitatea şi integritatea umană;
– responsabilitatea şi iniţiativa personală;
– diversitatea individuală şi culturală.

Obiective

Obiectivele pe care ni le propunem sunt următoarele:

  • să oferim acces la servicii de sănătate mintală pentru indivizi de orice vârstă şi pentru familii, prin organizarea şi promovarea activităţilor de psihoterapie, consiliere psihologică, informare şi educaţie în domeniul dezvoltării personale şi în cel al parentării;
  • să promovăm sănătatea organizaţională, prin derularea activităţilor de cercetare, instruire, coaching şi consultanţă pentru organizaţii pe teme din acest domeniu;
  • să sprijinim în dezvoltarea profesională psihologii debutanţi şi pe cei aflaţi în formare profesională, prin facilitarea accesului la activităţi de practică supervizată, formare continuă, supervizare regulată şi intervizare;
  • să încurajăm dezvoltarea psihologică armonioasă a copiilor şi a tinerilor, prin consiliere de informare şi preventivă pentru elevi şi studenţi, prin servicii pentru dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice, precum şi prin activităţi instructiv-educative pentru părinţi;
  • să susţinem îmbunătăţirea calităţii relaţiei medic-pacient în întreg sistemul medical, prin oferirea de suport educaţional, consiliere şi psihoterapie personalului medical şi pacienţilor, în vederea integrării aspectelor psihologice în înţelegerea şi obţinerea sănătăţii;
  • să sprijinim dezvoltarea unor comunităţi armonioase, prin desfăşurarea şi promovarea de activităţi culturale caritabile şi de incluziune socială a grupurilor vulnerabile;
  • să oferim servicii de consiliere şi formare profesională şi orientare în carieră;
  • să oferim acces la informaţii despre psihologie şi domenii conexe prin găzduirea unei biblioteci şi prin materialele publicate sau distribuite în mediul electronic.